Pác Nặm: Lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.
Đại biểu bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023.

Đại biểu bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023.

Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, BCH Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tiến hành bỏ phiếu bầu 02 đồng chí Hoàng Tiến Nguyện, Bí thư Huyện đoàn Pác Nặm và Cà Ngọc Tân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Pác Nặm vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 (thay 02 đồng chí trong BCH đã miễn nhiệm do chuyển công tác ra khỏi địa phương). Với số phiếu phát ra là 31 phiếu, số phiếu thu vào 31 phiếu; cả hai đồng chí đều đạt 31/31 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu.

Tại Hội nghị này, BCH Đảng bộ huyện cũng tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh lãnh đạo quản lý cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ huyện; một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Xem thêm