Pác Nặm: Hội nghị giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Huyện Pác Nặm vừa tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu hiệp đồng tuyển quân, chỉ tiêu huấn luyện diễn tập sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2022.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Pác Nặm đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Theo đó, năm 2022 chỉ tiêu tỉnh giao cho huyện Pác Nặm tuyển chọn và gọi nhập ngũ là 80 công dân. Trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao, huyện Pác Nặm đã giao chỉ tiêu và chỉ tiêu dự phòng cụ thể cho từng xã.

Quang cảnh Hội nghị. ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2022, trước đó Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Pác Nặm đã xây dựng kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chỉ đạo và theo dõi tại các xã, đồng thời tổ chức tuyển chọn, khám tuyển, kiểm tra sức khỏe để đảm bảo tốt nhất về chất lượng cũng như quân số trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện Pác Nặm được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng và theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm