Pác Nặm hoàn thành kế hoạch trồng rừng

Kế hoạch trồng rừng tỉnh giao cho huyện Pác Nặm là 370ha. Đến nay huyện đã trồng rừng đạt hơn 389ha, trong đó trồng rừng sản xuất tập trung được hơn 245ha, còn lại là rừng phân tán và trồng lại rừng sau khai thác.

Kế hoạch trồng rừng tỉnh giao cho huyện Pác Nặm là 370ha. Đến nay huyện đã trồng rừng đạt hơn 389ha, trong đó trồng rừng sản xuất tập trung được hơn 245ha, còn lại là rừng phân tán và trồng lại rừng sau khai thác.

Người dân xã An Thắng nhận cây giống để trồng rừng trong thời tiết thuận lợi
Người dân xã An Thắng nhận cây giống để trồng rừng.


Trên cơ sở kế hoạch tỉnh giao, Ban Quản lý chương trình Mục tiêu Phát triển rừng huyện Pác Nặm đã tuyên truyền đến người dân để đăng ký và thực hiện thiết kế và trồng rừng đúng tiến độ. Thời điểm này, ngoài việc tuyên truyền cho người dân chủ động chăm sóc cây sau khi trồng, Ban Quản lý chương trình Mục tiêu Phát triển rừng huyện Pác Nặm còn tăng cường tuyên truyền đến người dân về quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là việc phòng chống cháy rừng trong thời tiết nắng nóng cao điểm./.


Dương Quang Thiên
(Lớp báo chí K13)

Xem thêm