Pác Nặm: Hỗ trợ 20 tấn gạo cứu đói giáp hạt

Vừa qua huyện Pác Nặm đã xuất 20 tấn gạo để cứu đói cho các hộ nghèo trong thời điểm giáp hạt vụ xuân 2011.
20 tấn gạo cứu đói được huyện Pác Nặm triển khai cấp phát cho nhân dân trong thời điểm giáp hạt của vụ xuân 2011
20 tấn gạo cứu đói được huyện Pác Nặm triển khai cấp phát cho nhân dân trong thời điểm giáp hạt của vụ xuân 2011

Theo đó, mỗi gia đình  thiếu đói
sẽ nhận được 15kg gạo/ người/ tháng. Việc cấp gạo cứu đói giáp hạt cho nhân của chính quyền huyện Pác Nặm thể hiện sự quan tâm sâu sắc và kịp thời của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc trong huyện, đặc biệt là nông dân, người nghèo, các đối tượng chính sách trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Quý Đôn

Xem thêm