Pác Nặm: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Pác Nặm đạt trên 3,9 tỷ đồng, đạt gần 56% kế hoạch, vượt 57% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Pác Nặm đạt trên 3,9 tỷ đồng, đạt gần 56% kế hoạch, vượt 57% so với cùng kỳ.

Một số xưởng chế biếu gỗ rừng trồng ở các xã Nhạn Môn, Bằng Thành đã đóng góp phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện Pác Nặm
Một số xưởng chế biến gỗ rừng trồng ở các xã Nhạn Môn, Bằng Thành đã đóng góp phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện Pác Nặm.

Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản vẫn là hai lĩnh vực đóng góp lớn nhất trong giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện Pác Nặm trong thời gian qua, với 01 mỏ đá tại xã Nhạn Môn và một số cơ sở sản xuất gạch không nung, gỗ bóc và gỗ băm tại các xã Bộc Bố, Bằng Thành hoạt động khá ổn định. Giá trị hoạt động sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước cho thấy cơ cấu kinh tế của Pác Nặm đang có sự chuyển dịch tích cực, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Văn Lạ
 

Xem thêm