Pác Nặm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa

Những năm qua, huyện Pác Nặm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, tập trung phát triển đàn đại gia súc theo mô hình chăn nuôi gia trại, nâng cao thu nhập cho người dân.

Những năm qua, huyện Pác Nặm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, tập trung phát triển đàn đại gia súc theo mô hình chăn nuôi gia trại, nâng cao thu nhập cho người dân.

 Người dân xã Nghiên Loan (Pác Nặm) thực hiện mô hình trâu, bò vỗ béo mang lại hiệu quả kinh tế khá
Người dân xã Nghiên Loan thực hiện mô hình nuôi vỗ béo trâu, bò.

Huyện Pác Nặm có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, ngựa). Bên cạnh đó, trên địa bàn có các chợ buôn bán trâu, bò tại Nghiên Loan, Công Bằng, Bộc Bố. Để phát chăn nuôi nói chung và đàn trâu, bò nói riêng, huyện đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ trâu, bò đực giống, trâu bò sinh sản nhằm nâng cao chất lượng đàn vật nuôi.

Theo cơ quan chuyên môn, đến nay trên địa bàn huyện có gần 50 hộ gia đình chăn nuôi đại gia súc theo hình thức gia trại, trang trại, trung bình mỗi hộ chăn nuôi từ 10 đến 30 con trâu, bò. Để phát triển chăn nuôi hiệu quả, huyện thường xuyên kiểm tra dịch bệnh gia súc, gia cầm; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống đói rét cho gia súc.

Pác Nặm là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc lớn nhất tỉnh với trên 14.000 con. Hiện nay, chăn nuôi đại gia súc đang được các cấp, ngành, huyện Pác Nặm quan tâm triển khai thực hiện đến từng hộ dân với mục tiêu chuyển dần chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, tổ chức sản xuất theo nhóm hộ liên kết. Đồng thời, triển khai các dự án để người dân thực hiện, cung cấp nguồn thức ăn tại chỗ cho chăn nuôi, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm