Pác Nặm chú trọng giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Huyện Pác Nặm đã và đang chủ động thăm nắm tình hình, nguyện vọng, ý kiến của người dân, các bậc cử tri; chú trọng giải quyết kịp thời những kiến nghị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ năm 2020 đến nay, Huyện ủy Pác Nặm đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức được 22 cuộc giám sát chuyên đề và 03 cuộc khảo sát, tập trung vào những lĩnh vực được cử tri quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo kế hoạch, quy định, tổ chức tiếp xúc được gần 10 cuộc với hơn 4.000 lượt cử tri tham gia. Qua đó đã tiếp thu, xem xét, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết trên 200 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, mong muốn tiếp tục được đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao đời sống và một số ý kiến khác mang tính phản ánh, cụ thể như: Cử tri Lường Văn Danh, xã Cổ Linh đề nghị huyện xem xét mở tuyến đường từ thôn Lủng Vài lên khu vực Lễ hội Mù Là và từ Mù Là sang Khu di tích lịch sử Búp Nhùng, xã Cao Tân để mở rộng địa điểm và thu hút khách du lịch.

Tiếp thu ý kiến trên, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã liên quan kiểm tra thực tế. Theo đó tuyến đường từ thôn Lủng Vài lên Mù Là có chiều dài khoảng 3km, phục vụ đi lại, sản xuất cho 45 hộ dân. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Cổ Linh đưa vào danh mục đầu tư trong thời gian tới. Đường từ Mù Là sang Khu di tích lịch sử Búp Nhùng, xã Cao Tân dài khoảng 2,5km. Tuyến đường này nếu được đầu tư thuận lợi cho khách du lịch và người dân địa phương đi lại, giao thương. Huyện đã cho chủ trương để xã Cao Tân, Cổ Linh và các đơn vị chức năng liên quan xem xét, thống nhất đưa vào danh mục đầu tư trong thời gian tới.

Cử tri Ma Văn Tuyến, xã Bằng Thành, đề nghị huyện có ý kiến với cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) ngăn chặn việc khai thác cát trái phép của người dân xã Sơn Lộ gây ô nhiễm môi trường đầu nguồn nước. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Bằng Thành kiểm tra thực tế và phối hợp với xã Sơn Lộ xem xét, ngăn chặn và đã xử lý kịp thời.

Trong hơn 2 năm trở lại đây, thông qua các ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các bậc cử tri, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra 129 tổ chức đảng và 186 đảng viên, tiến hành giám sát đối với 80 tổ chức và 122 đảng viên, thi hành kỷ luật gần 30 đảng viên. Qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thấy được ưu điểm để phát huy, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục. Nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được nâng lên rõ rệt.

Theo đồng chí Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm chia sẻ: Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được huyện xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền từ huyện đến xã. Nhìn chung, các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri - nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp, sát sườn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Nhiều nội dung, ý kiến, kiến nghị được giải quyết kịp thời đã tạo được sự đồng thuận của người dân.

Trong thời gian tới, huyện Pác Nặm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đẩy mạnh phối hợp, phân loại, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để giải quyết, bảo đảm đúng thời gian, nội dung mà cử tri phản ánh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kiến nghị cử tri./.

Xem thêm