Pác Nặm cấy lúa xuân đạt gần 80% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Nhờ chủ động làm đất, gieo mạ và khắc phục khó khăn để gieo cấy lúa vụ xuân nên đến nay, người dân huyện Pác Nặm đã gieo cấy đạt gần 80% diện tích. Một số xã như: Giáo Hiệu, Công Bằng, Nghiên Loan… đã cơ bản cấy xong.
Người dân thôn Pác Giả, xã Nghiên Loan cấy nốt những diện tích ruộng cuối cùng của vụ xuân.

Người dân thôn Pác Giả, xã Nghiên Loan cấy nốt những diện tích ruộng cuối cùng của vụ xuân.

Vụ xuân năm 2023, huyện Pác Nặm thực hiện gieo cấy 800ha lúa với các giống chất lượng như: Khang dân 18, Japonica, Hà Phát 3, HDT10, BQ, CNC11, Nhị ưu 838, 27P31, Ly 2099, LP 1601, Syn98, Đại dương 1. Các cửa hàng và đại lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện đã cung ứng đủ giống lúa, ngô, phân bón bảo đảm phục vụ sản xuất của người dân.

Ngay từ trước Tết Nguyên đán, UBND huyện đã có văn bản gửi các xã tập trung vận động Nhân dân gieo mạ xung quanh tiết lập xuân, để kịp thời cấy lúa trong tháng 2, đầu tháng 3 và kết thúc gieo cấy ngày 15/3/2023. Đến nay, huyện Pác Nặm đang là một trong những địa phương có tiến độ gieo cấy nhanh nhất trong tỉnh.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Trên địa bàn hiện có gần 70ha đất ruộng tại 10/10 xã có nguy cơ bị hạn. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện ra văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện chống hạn theo phương án. Thường xuyên đôn đốc các xã kiểm tra, rà soát các công trình bị hỏng, vận động Nhân dân sửa chữa, nạo vét kênh mương đảm bảo phục vụ nước tưới cho vụ xuân năm 2023./.

Xem thêm