Pác Nặm: Bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Huyện Pác Nặm vừa tổ chức khai giảng 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 60 thanh niên ưu tú trên địa bàn huyện chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2022.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức chính trị thông qua các chuyên đề như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. ảnh 1
Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ trau dồi thêm kiến thức, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị, định hướng để các thanh niên tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ở quân ngũ và sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm