Nam Cường phấn đấu về đích nông thôn mới

Nam Cường phấn đấu về đích nông thôn mới

BBK - Đến nay, xã Nam Cường (Chợ Đồn) đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Địa phương đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn.