Linh hoạt, chủ động trong xây dựng nông thôn mới

Linh hoạt, chủ động trong xây dựng nông thôn mới

BBK - Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực chung, hoạt động xây dựng nông thôn mới của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để rõ hơn, phóng viên Báo Bắc Kạn đã phỏng vấn đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn.