Nông Hạ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Nông Hạ (Chợ Mới) tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Nông dân thôn Bản Tết 1 chăm sóc cây màu vụ mùa.
Nông dân thôn Bản Tết 1 chăm sóc cây màu vụ mùa.

Đồng chí Vũ Như Hội- Chủ tịch UBND xã Nông Hạ cho biết: "Nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện năng suất cây trồng, thời gian qua, xã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích đất ruộng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đồng thời khuyến khích bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng”. 

Trong năm qua, xã thực hiện gieo trồng được gần 400ha lúa và ngô, tổng sản lượng lương thực thu đạt khoảng 1.916 tấn, bình quân lương thực đạt 466kg/người/năm. Bên cạnh đó, Nông Hạ còn triển khai thực hiện các mô hình lúa chất lượng (giống Hà Phát 3) ở vụ xuân và lúa Bao thai theo hướng hữu cơ ở vụ mùa với diện tích gần 45ha, gieo cấy tại các thôn Cao Thanh, Reo Dài, Nà Bản, Nà Mẩy, Bản Tết 1, Bản Tết 2, Xí Nghiệp, Khe Thỉ 1, Sáu Hai. Ngoài ra, Nông Hạ còn là một trong những địa phương thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Hiện nay, ngoài sản xuất vụ mùa và vụ xuân, xã tập trung tuyên truyền, vận động bà con sản xuất vụ ba, gieo trồng các loại cây như ngô đông, khoai lang, khoai tây, củ cải, bí xanh.

Thời gian gần đây, xã chủ động liên kết với thị trường tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp nhằm tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhờ đó, một số cây trồng sau thu hoạch, nông dân yên tâm về đầu ra, góp phần tăng thu nhập. Tại thôn Bản Tết 1, hộ chị Hoàng Thị Tô mạnh dạn đưa cây nho Hạ Đen xuống trồng trên đất ruộng 2 vụ lúa, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đây là mô hình kinh tế mới trên địa bàn huyện Chợ Mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ ở địa phương. Bên cạnh chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả, phát triển chăn nuôi cũng được địa phương duy trì và phát triển.

Trong năm qua, xã Nông Hạ duy trì và phát triển được 280 con trâu bò, 437 con dê, 1.132 con lợn và hơn 43.000 con gia cầm. Tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt 114 tấn. Cùng với đó, xã phát triển được 17ha diện tích mặt nước ao, hồ, ruộng nuôi thủy sản, sản lượng thu đạt khoảng 33 tấn. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, đến nay thu nhập bình quân của người dân đạt 36,2 triệu đồng/người/năm; xã đang tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu về đích trong năm nay.

Đồng chí Vũ Như Hội- Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Trong thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững; tăng cường liên kết, tìm kiếm mở rộng thị trường cho nông sản; triển khai các chính sách hỗ trợ vốn vay giúp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm... từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng nông sản sạch, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng./.

Lý Dũng

Xem thêm