Nông dân Ngân Sơn thu hoạch lúa mùa, tạo quỹ đất sản xuất vụ đông

Thời điểm này, người dân các xã, thị trấn của huyện Ngân Sơn đang tập trung nhân lực và phương tiện thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị làm đất để sản xuất vụ đông.

Người dân thôn Bản Súng, xã Vân Tùng thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị đất trồng cây màu vụ đông
Người dân thôn Bản Súng, xã Vân Tùng thu hoạch lúa

Vụ mùa năm 2022, huyện Ngân Sơn gieo cấy được hơn 1.880ha/1.963ha lúa, đạt 95,87% kế hoạch. Mặc dù diện tích lúa giảm một phần và chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng năng suất, sản lượng vẫn được duy trì. Tổng sản lượng lúa vụ mùa của toàn huyện ước đạt gần 8.800 tấn.

Ngành chức năng và chính quyền các cấp đang tích cực vận động người dân tập trung nhân lực thu hoạch lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông bảo đảm diện tích, kịp thời vụ./.

Văn Lạ

Xem thêm