Nông dân Chợ Đồn với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng được nông dân huyện Chợ Đồn hưởng ứng, phát triển mạnh. Trên địa bàn huyện, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế của nông dân cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng được nông dân huyện Chợ Đồn hưởng ứng, phát triển mạnh. Trên địa bàn huyện, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế của nông dân cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nông dân Chợ Đồn với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ảnh 1

Mô hình kinh tế V.A.C.R của ông Ma Văn Đảo ở thôn Bản Quang, xã Yên Nhuận cho thu nhập ổn định mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Nhằm vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những giống cây, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào sản xuất kinh doanh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo động lực thúc đẩy cho các hộ nông dân nhất là nông dân nghèo, nông dân tại vùng khó khăn vươn lên xóa nghèo và làm giàu chính đáng. Hàng năm, Hội nông dân các cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước đến cơ sở. Trong đó, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp Hội triển khai ngay từ đầu năm và thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Từ năm 2010 các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 489 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật cho 15.306 lượt hội viên nông dân tham gia; tổ chức hội thảo đầu bờ 4 cuộc/200 hội viên tham dự... Qua đó, nhiều gương điển hình phát triển kinh tế xuất hiện. Chỉ từ năm 2010 đến nay đã có hơn 5.500 lượt hộ đăng ký và có 1.867 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để giúp đỡ hội viên về nguồn vốn trong phát triển kinh tế, các cấp Hội đã thực hiện tốt vai trò ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; đến nay Hội quản lý 75 tổ vay vốn, với tổng dư nợ trên 57 tỷ đồng, đã có gần 2.500 lượt hộ được vay vốn.


Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ làm ăn có hiệu quả như hộ ông Nông Văn Chung, Liêu Văn Giang, Hoàng Thị Xuân (xã Rã Bản) với mô hình cây ăn quả kết hợp chăn nuôi cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi tổng hợp của hội viên Vi Văn Hách ở thôn Khau Chủ (Đông Viên) cho thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm hay mô hình phát triển kinh tế rừng của các hội viên Triệu Thị Sâm, Đỗ Thị Nụ (xã Bình Trung) cũng cho thu nhập cao...


Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tạo đà cho tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng thoát nghèo và vươn lên làm ổn định cuộc sống. Từ phong trào thi đua này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm, như năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 25,9% thì đến năm 2013 giảm xuống còn 14,3%. Đồng thời, thúc mạnh mẽ việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, năng suất, chất lượng mỗi năm càng tăng. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, các hộ nông dân còn góp phần tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong những năm qua, hội viên Hội Nông dân huyện Chợ Đồn đã đóng góp hơn 55.000 ngày công lao động và trên 01 tỷ đồng để sửa chữa, làm đường giao thông nông thôn và nạo vét, sửa chữa kênh mương, phòng học...


Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Khuyến khích phát triển các ngành nghề phụ và tham gia kinh doanh dịch vụ; Hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật cho nông dân phát triển, mở rộng sản xuất để ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa các mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Cùng với đó, đặt mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở Hội triển khai đăng ký thi đua, 90% chi hội có hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp... Những việc làm thiết thực của hội viên nông dân huyện Chợ Đồn đã góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương ./.

Hà Nhung
 

Xem thêm