Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2022)

Nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, thời gian qua, văn phòng cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn nói riêng luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (2019 - 2022) vào ngày 12/10/2022 tại Hải Phòng. Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn vinh dự có 02 trong 117 cá nhân trên toàn quốc được khen thưởng.
Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (2019 - 2022) vào ngày 12/10/2022 tại Hải Phòng. Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn vinh dự có 02 trong 117 cá nhân trên toàn quốc được khen thưởng.

Những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã vận dụng linh hoạt tư tưởng của Bác, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, gắn với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn và công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, người lao động; thường xuyên lắng nghe các ý kiến, đề xuất, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường…

Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 63 người, trong đó có 42 cán bộ, công chức và 21 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Từ sau khi Văn phòng Tỉnh ủy được kiện toàn về tổ chức bộ máy theo Quyết định số 2355-QĐ/TU ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các phòng chuyên môn đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức thực hiện công việc. Trên cơ sở chuyên môn, năng lực, sở trường của công chức, người lao động và căn cứ vào điều kiện thực tế, tập thể lãnh đạo Văn phòng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, cơ bản phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng được công việc

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, xây dựng, trình ký, ban hành 02 nghị quyết, 03 kết luận, 01 quy chế, 14 thông báo, 12 báo cáo, 07 kế hoạch, 06 chương trình, 01 đề án, 106 công văn, 03 biên bản, 05 bài phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thẩm định 511 văn bản của các ban xây dựng Đảng và nhiều văn bản phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương.

Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. Đổi mới trong tham mưu xây dựng và ban hành văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Chủ động phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và họp giao ban, làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các đơn vị, địa phương.

Kịp thời tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ các đoàn công tác của Trung ương đến thăm, làm việc tại tỉnh. Chủ động theo dõi, nắm bắt, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực. Tiếp nhận xử lý kịp thời các văn bản gửi đến cấp ủy. Giữ mối liên hệ tốt với các cấp, ngành, đoàn thể để kịp thời cung cấp thông tin giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, vấn đề mới phát sinh từ cơ sở. Công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, quản trị, tài chính Đảng tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Lèng Văn Chiến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy luôn nhận thức sâu sắc phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, rèn luyện về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, gương mẫu về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Nông Vui

Xem thêm