Nhìn lại sản xuất nông-lâm nghiệp ở Chợ Đồn năm 2012

 

Năm 2012, sản xuất nông -lâm nghiệp ở huyện Chợ Đồn tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, các loại giống lai, giống mới được tăng cường sử dụng, thâm canh, tăng năng suất, sản lượng cây trồng mang lại những mùa vàng cho người nông dân trên địa bàn.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng nông nghiệp( lúa, ngô) năm 2012 thực hiện 6.168 ha; trong đó cây lúa 4.237,51 ha, tăng gần 62 ha, năng suất đạt bình quân 47,82 tạ/ha; diện tích ngô 1.931,61 ha, đạt 108% kế hoạch, năng suất đạt bình quân 39,47 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 27.531 tấn, tăng 1.488 tấn so cùng kỳ năm 2011. Bình quân lương thực trên đầu người đạt 557 kg/người/năm, đạt 101,27% kế hoạch. Cơ cấu giống lúa thuần 1.885,05 ha, lúa lai 1.057 ha, còn lại giống khác, cây ngô lai cũng được nông dân đưa vào gieo trồng trên diện rộng với trên 90% diện tích của toàn huyện. Ngoài hai cây lương thực chính bà con nông dân trồng được trên địa bàn huyện trồng được hơn 1.500 ha cây chất bột, cây công nghiệp, rau, đậu, đỗ các loại với tổng sản lượng gần 14.000 tấn.

Nông dân xã nghĩa Tá thu hoạch lúa mùa
Nông dân xã nghĩa Tá thu hoạch lúa mùa

Trong lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được duy trì, phát triển góp phần mang lại nguồn lợi kinh tế cho bà con nhân dân. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện hiện có hơn 9.000 con trâu bò, hơn 35.000 con lợn và hơn 220.000 con gia cầm khác. Phát triển chăn nuôi thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực, trong năm nay diện tích chăn nuôi và sản lượng đầu tăng. Toàn huyện mở rộng diện tích mặt nước ao, hồ, ruộng được 287,8 ha, tăng 7,3 ha. Tổng sản lượng đạt 518,5 tấn cá, tôm, thủy sản khác. Đối với hoạt động lâm nghiệp, trong năm 2012, toàn huyện trồng được 1.591,7 ha rừng mỡ, keo. Hiện nay, người dân đang tiếp tục chăm sóc, phát quang các diện tích rừng trồng và triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Khai thác lâm sản, tổng khối lượng gỗ khai thác trong năm 2012 hơn 2.000 m3 gỗ các loại từ khai thác gỗ tận thu xử lý thực bì trồng rừng, củi thu từ khai thác rừng trồng, gỗ tận dụng, tận thu từ tự nhiên…

Công tác thủy lợi luôn được kiểm tra, tu sửa kịp thời nên các kênh mương nội đồng trong năm qua cơ bản chủ động được nước tưới tiêu phục vụ sản xuất; Công tác phòng tránh mưa lũ sau bão, thường xuyên được theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo người dân đối phó hoặc di dời khi có thiên tai. Các chương trình hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tạo cơ hội hướng làm ăn mới cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn. Trong năm huyện hỗ trợ giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi cho nhân dân trồng được gần 72 ha cây quýt, 27 ha cây hồng không hạt; 94,6 ha cây dong riềng và 5.000 con gà giống thả đồi, 100 con lợn nái móng cái. Hiện nay, các hộ nông dân đang tiếp tục chăm sóc dưới sự hướng dẫn của ngành nông nghiệp huyện nhằm đẩy mạnh diện tích cây ăn quả trở thành hàng hóa thế mạnh của huyện trong những năm tới. Riêng đối với mô hình nuôi gà, 20 hộ tham gia nuôi đã được bán, bình quân trọng lượng 2,2-2,5 kg/con, giá 65-80.000/kg các hộ dân có thu nhập 8-10 triệu đồng. Qua mô hình mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, hiên nay một số hộ đã tiếp tục mua giống gà tái sản xuất.

Phát huy kết quả đạt được trong sản xuất nông –lâm nghiệp năm 2012, năm 2013 huyện Chợ Đồn tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo nông dân trồng và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh đối với trồng cây dong riềng, cam, quýt, hồng không hạt; nhân rộng nuôi gà thả đồi, nuôi lợn móng cái. Chỉ đạo tích cực công tác tiêm phòng, phòng chống rét gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển kinh tế rừng, đảm bảo công tác thủy lợi phục vụ tới tiêu sản xuất mùa vụ…/.

Lý Dũng

Xem thêm