Nhìn lại đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Chợ Đồn

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Theo báo cáo của Huyện ủy Chợ Đồn, tính đến ngày 30/6/2020 đã có 49/49 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điều ghi nhận là công tác nhân sự và kết quả bầu cử tại đại hội với kết quả 100% cán bộ chủ chốt trúng cử theo theo đề án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Kết quả này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy và nhận được sự tín nhiệm, thống nhất cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các chi, đảng bộ trực thuộc đều tiến hành đại hội với 4 nội dung theo quy định; bầu ra cấp ủy cơ bản theo đúng như đề án, phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt; tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất để tiến hành bầu ban thường vụ, bầu bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy theo quy định (riêng đại hội Đảng bộ quân sự huyện chỉ tiến hành bầu chức danh phó bí thư, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ định chức danh bí thư đảng ủy theo quy định). Đại hội các cơ sở đã bầu 198 đại biểu chính thức và 50 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Phái.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Phái.

Các đảng bộ cơ sở đã bầu 205 uỷ viên ban chấp hành, trong đó có 160 ủy viên tái cử và 45 đồng chí được bầu mới; 50 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; 23 bí thư, 42 phó bí thư; nữ có 53/205 đồng chí; 184 đồng chí là dân tộc thiểu số. Tuổi đời dưới 35 có 20 đồng chí, từ 35 đến 40 tuổi có 63 đồng chí, từ 40 đến 50 tuổi có 93 đồng chí, trên 50 tuổi có 29 đồng chí. Độ tuổi bình quân là 41,88. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 42 đồng chí trình độ trung cấp, 8 đồng chí trình độ cao đẳng, 149 đồng chí trình độ đại học, 6 đồng chí trình độ thạc sĩ. Trình độ lý luận chính trị, có 3 sơ cấp, 183 trung cấp và 19 cao cấp. Đối với các chi bộ trực thuộc có 3 chi bộ bầu bí thư, 10 chi bộ bầu bí thư và phó bí thư, 10 chi bộ bầu chi ủy, bí thư và phó bí thư.

Thực hiện công tác cán bộ, cơ bản các xã, thị trấn có bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn, tuy nhiên, do chưa thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự được kịp thời nên các xã, thị trấn cơ bản để khuyết cơ cấu chức danh Trưởng Công an, sau đại hội sẽ kiện toàn bổ sung. Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất cho 02 đơn vị để khuyết chức danh Bí thư là thị trấn Bằng Lũng và xã Yên Thượng, sau đại hội cơ sở sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ cấp huyện về đảm nhiệm chức danh Bí thư. Có 02 xã để khuyết chức danh Phó Bí thư Thường trực (xã Yên Mỹ và Lương Bằng), hiện nay đã bố trí điều chuyển cán bộ của xã Yên Phong (xã mới sáp nhập) đến đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Đồng chí Ma Thị Na - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Công tác lãnh đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đánh giá khá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo thực hiện. Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, các đồng chí được giới thiệu tham gia cấp ủy, giới thiệu để bầu giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cấp cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc thảo luận các văn kiện chưa thực sự sôi nổi, nhất là các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ XII của tỉnh và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ huyện. Đa số các đơn vị chỉ thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đã được thảo luận tại đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, còn ý kiến thảo luận góp ý tại đại hội rất hạn chế. Có một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt được đại hội bầu trúng cử vào ban chấp hành, tuy nhiên đạt tỷ lệ số phiếu bầu thấp. Kết quả bầu cử nhân sự chủ chốt tại đại hội cơ bản đảm bảo đúng theo phương án đã chuẩn bị, cơ bản các chi, đảng bộ trực thuộc bầu đủ số lượng cấp uỷ theo thông báo của Ban Thường vụ. Tuy nhiên, trong đại hội có một số đồng chí cấp ủy nhiệm kỳ trước không trúng cử

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Thường trực huyện ủy Chợ Đồn và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ cơ sở, công tác tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn được đánh giá đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng. Thành công đó đã tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/8 tới đây./.

Nông Vui

Xem thêm