Nhiều trường cho học sinh nghỉ học, chuyển sang học trực tuyến để phòng, chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện, thành phố trong tỉnh về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là khi dịch bùng phát trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và đầu năm 2022, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch, thông báo tới học sinh và gia đình học sinh chuẩn bị tinh thần tạm thời nghỉ học, hoặc chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Bình (xã Thanh Thịnh, Chợ Mới)
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Bình (xã Thanh Thịnh, Chợ Mới).

Cụ thể, đối với bậc mầm non, tiểu học và THCS:

Tại TP. Bắc Kạn và huyện Pác Nặm, các trường học cho học sinh nghỉ học từ ngày 04/01/2022 cho đến khi có thông báo mới;

Tại huyện Ba Bể, các trường trên địa bàn xã Khang Ninh, Hà Hiệu, Cao Thượng và thị trấn Chợ Rã cho học sinh nghỉ học từ ngày 04/01/2022 cho đến khi có thông báo mới;

Tại huyện Na Rì, các trường trên địa bàn huyện cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện học bình thường;

Tại huyện Chợ Mới, các trường Mầm non, tiểu học xã Bình Văn; mầm non các xã Yên Hân, Yên Cư và các trường học của xã Thanh Thịnh tạm dừng đến trường. Riêng Trường TH&THCS Thanh Bình là nơi cách ly 07 giáo viên và 47 học sinh F1 vì trường có 01 F0.

Tại Bạch Thông, các trường Mầm non, THCS Cẩm Giàng nghỉ đến ngày 08/01/2022; Mầm non Quang Thuận nghỉ từ ngày 04/01/2022 đến khi có thông báo mới;

Tại huyện Ngân Sơn và Chợ Đồn, các trường học cho học sinh học bình thường.

Đối với bậc THPT và GDTX- GDHN:

Các Trường THPT Bắc Kạn; THPT Chuyên Bắc Kạn cho học sinh nghỉ học từ 03 - 04/01/2022. Các Trường THPT Yên Hân (Chợ Mới); THPT Bộc Bố (Pác Nặm); Trung tâm GDTX - GDHN Bắc Kạn cho học sinh nghỉ học từ 04/01/2022 cho đến khi có thông báo mới. Các Trường THPT Na Rì; THPT Chợ Mới chuyển sang học trực tuyến. Các Trường THPT Ba Bể; THPT Ngân Sơn; THPT Chợ Đồn; THPT Phủ Thông (Bạch Thông); THPT Quảng Khê (Ba Bể); THCS & THPT Nà Phặc (Ngân Sơn); THPT Bình Trung (Chợ Đồn) cho học sinh học bình thường./.

Việt Bắc

Xem thêm