Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị, địa phương, cơ sở trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Cán bộ, Nhân dân xã Tân Tú (Bạch Thông) ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022.
Cán bộ, Nhân dân xã Tân Tú (Bạch Thông) ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022.

Với chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2022 là “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth), nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Để triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, ngành Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng thời xây dựng, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, viên chức, người lao động, cộng đồng dân cư về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học từ đó góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo đó, Sở đã xây dựng văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan; thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông cống rãnh, phát quang và chăm sóc vườn cây tại cơ quan. Treo băng rôn, pano chủ đề Ngày Môi trường thế giới tại các trục đường nội thị. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tuyên truyền lưu động đến cộng đồng dân cư với các nội dung chung tay bảo vệ môi trường.

Phối hợp với UBND phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) tổ chức phát khoảng 900 túi vải thân thiện với môi trường cho Nhân dân trên địa bàn. Việc trao tặng túi vải cho người dân để đi chợ thay vì sử dụng túi nilon nhằm giảm rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Hỗ trợ 30 thùng đựng rác cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới để trang bị cho 14 trường mầm non trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022, đảm bảo tuân thủ các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hỗ trợ thùng đựng rác cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới.
Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ thùng đựng rác cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, đồng thời kêu gọi Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và mỗi người dân trong tỉnh hãy hành động cụ thể như: Vệ sinh khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, sửa chữa cải tạo xây mới các công trình nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, xử lý ô nhiễm môi trường... Vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình tổng vệ sinh môi trường ở từng khu dân cư, từng gia đình, từng ngõ xóm; xây dựng và nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản về môi trường, thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường...

Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hoàng Thanh Oai cho biết: Để tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường, thời gian tới, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; phát động và lan tỏa các phong trào bảo vệ môi trường trong quần chúng nhân dân; thúc đẩy phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tái chế, xử lý chất thải rắn, giảm dần việc chôn lấp trực tiếp chất thải; bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng của tỉnh; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc giải quyết các vấn đề môi trường…/.

Q.Đ

Xem thêm