Tài chính - Ngân hàng:

NHCSXH Ngân Sơn: Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Cùng với tập trung giải ngân nguồn vốn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngân Sơn chú trọng làm tốt công tác phân loại, xử lý nợ rủi ro. Kết quả đạt được góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

NHCSXH Ngân Sơn: Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ảnh 1
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn giao dịch tại xã Vân Tùng.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; chấp hành các thủ tục, quy trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn; nâng cao chất lượng công tác ủy thác và hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; đôn đốc thu hồi, xử lý kịp thời nợ đến hạn, quá hạn.

Quá trình thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo UBND cấp xã thành lập tổ thu nợ tại những xã có nợ quá hạn cao so với mặt bằng chung để tập trung đôn đốc thu hồi những món nợ quá hạn tồn đọng. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chất lượng tín dụng chính sách xã hội ngày càng được củng cố, nâng cao.

Theo Phó Giám đốc NHCSXH huyện Ngân Sơn Hà Nhân Hiệp, tính đến ngày 30/11, dư nợ quá hạn của huyện là 319 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%/tổng dư nợ, giảm 96 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2021. Toàn huyện không có nợ khoanh, giảm 50 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2021. Trong năm 2022, Ngân Sơn được xóa nợ 5 món vay với số tiền hơn 213 triệu đồng, trong đó tiền gốc là 198,7 triệu đồng, tiền lãi là hơn 15 triệu đồng. Trên địa bàn huyện hiện có 05/10 xã không có nợ quá hạn.

Công tác phân loại nợ được thực hiện theo Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phân loại nợ tại NHCSXH. Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện chỉ đạo NHCSXH huyện phối hợp tổ chức 03 đợt đối chiếu phân loại nợ. Quá trình đối chiếu, phân loại nợ được thực hiện nghiêm túc, đúng theo chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, UBND huyện và được lồng ghép với công tác tuyên truyền về chủ trương tín dụng chính sách để người vay hiểu và chấp hành đúng các quy định, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quản lý và sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở. Tỷ lệ đối chiếu, phân loại nợ qua 03 đợt triển khai đều đạt 100% số khách hàng. 

Đối với công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro, UBND huyện đã chỉ đạo NHCSXH huyện kịp thời phối hợp với chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã và các cơ quan liên quan rà soát, kịp thời hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định khoanh nợ, xóa nợ đối với những món vay đủ điều kiện, bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng vay vốn.

Kết quả xử lý rủi ro đều được thông tin kịp thời tới các thành phần liên quan và treo công khai tại bảng thông tin tín dụng chính sách của NHCSXH trong khuôn viên UBND các xã, thị trấn để Nhân dân trên địa bàn cùng nắm bắt, phát huy vai trò giám sát của toàn dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Phó Giám đốc NHCSXH huyện Ngân Sơn Hà Nhân Hiệp khẳng định, trong năm 2023, tiếp tục bám sát các văn bản của cấp trên, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương NHCSXH huyện chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên rà soát các đối tượng bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn...) từ đó kịp thời xử lý theo quy định. Song song với đó, NHCSXH huyện tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của khách hàng theo quy định nhằm phòng ngừa và nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng trên địa bàn./.

Hoàng Vũ

Xem thêm