Nguyên tắc "4 đúng" trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau khi sử dụng vứt bừa bãi không đúng nơi quy định, gây tác động xấu đến môi trường sống. Vì vậy, nâng cao ý thức trong thu gom, xử lý rác, thuốc BVTV là việc làm cần thiết, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Xem thêm