Người “thổi hồn” vào những cây đàn Tính

BBK - Ở xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, nghệ nhân Mã Văn Trực nổi tiếng là người hát Then hay, lại có tài chế tác đàn Tính. Trong suốt 15 năm qua, ông đã làm ra gần 1.000 cây đàn phục vụ những người đam mê hát Then, đàn Tính gần xa.