Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đêm 20/5, trong khuôn khổ “Tuần văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023, tại sân khấu chính của Ba Bể Resort, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể đã diễn ra vòng sơ khảo Hội thi “Người đẹp trong trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Bắc Kạn”. Báo Bắc Kạn xin gửi tới quý độc giả 17 gương mặt tham gia Hội thi.

Số báo danh 01, thí sinh Ma Thị Khánh Hòa, đến từ huyện Ba Bể trong trang phục dân tộc Mông trắng:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 1
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 2
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 3

Số báo danh 02, thí sinh Nông Thị Huệ đến từ huyện Ngân Sơn trong trang phục dân tộc Tày:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 4
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 5
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 6

Số báo danh 03, thí sinh Mai Thảo Hiền đến từ huyện Bạch Thông trong trang phục dân tộc Kinh (Áo dài):

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 7
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 8
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 9

Số báo danh 04, thí sinh Hứa Bảo Nhi đến từ huyện Chợ Đồn trong trang phục dân tộc Dao tiền:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 10
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 11
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 12

Số báo danh 05, thí sinh Ma Huyền Diệu đến từ huyện Ba Bể trong trang phục dân tộc Dao đỏ:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 13
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 14
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 15

Số báo danh 06, thí sinh Phạm Thu Hòa đến từ huyện Ba Bể trong trang phục dân tộc Tày:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 16
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 17
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 18

Số báo danh 07, thí sinh Ngô Thu Thảo đến từ thành phố Bắc Kạn trong trang phục dân tộc Kinh (Áo dài):

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 19
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 20
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 21

Số báo danh 08, thí sinh Vũ Thị Anh đến từ huyện Na Rì trong trang phục dân tộc Nùng Phàn Slình:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 22
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 23
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 24

Số báo danh 09, thí sinh Đặng Thị Thoóc đến từ huyện Pác Nặm trong trang phục dân tộc Sán Chỉ:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 25
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 26
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 27

Số báo danh 10, thí sinh Hà Thị Hảo đến từ huyện Chợ Mới trong trang phục dân tộc Mông trắng:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 28
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 29
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 30

Số báo danh 11, thí sinh Hoàng Thị Na đến từ huyện Na Rì trong trang phục dân tộc Dao Coóc Mùn:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 31
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 32
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 33

Số báo danh 12, thí sinh Lê Minh Nguyệt đến từ thành phố Bắc Kạn trong trang phục dân tộc Dao đỏ:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 34
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 35
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 36

Số báo danh 13, thí sinh Lô Linh Hà đến từ huyện Chợ Mới trong trang phục dân tộc Dao đỏ:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 37
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 38
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 39

Số báo danh 14, thí sinh Triệu Thị Ánh Linh đến từ huyện Chợ Đồn trong trang phục dân tộc Nùng An:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 40
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 41
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 42

Số báo danh 15, thí sinh Đàm Ngọc Thúy đến từ huyện Bạch Thông trong trang phục dân tộc Tày:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 43
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 44
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 45

Số báo danh 16, thí sinh Nông Thị Hoa đến từ huyện Pác Nặm trong trang phục dân tộc Dao đỏ:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 46
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 47
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 48

Số báo danh 17, thí sinh Nông Thị Thu Thủy đến từ huyện Ngân Sơn trong trang phục dân tộc Dao tiền:

Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 49
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 50
Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc ảnh 51

Xem thêm