Người dân Nặm Tốc mong sớm thoát nghèo

BBK -  Nằm cheo leo giữa những dốc núi cao, thôn Nặm Tốc, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông là nơi sinh sống của 41 hộ đồng bào dân tộc Dao. Do chưa có điện lưới quốc gia, chưa được phủ sóng điện thoại và giao thông không thuận lợi nên cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn.