Người cán bộ kiểm tra, giám sát kỷ cương và tận tụy

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Gần 10 năm gắn bó với ngành Kiểm tra Đảng, bằng sự tận tụy, nỗ lực không ngừng của bản thân, anh Dương Văn Vấn đã đóng góp công sức của mình giúp cho Phòng Nghiệp vụ I cũng như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Anh Dương Văn Vấn, Phòng Nghiệp vụ I, cơ quan UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Anh Dương Văn Vấn, Phòng Nghiệp vụ I, cơ quan UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Phòng Nghiệp vụ I có nhiệm vụ giúp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo chung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ.

Những năm qua, anh Vấn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của một người cán bộ, đảng viên; có nhiều đóng góp trong việc giúp lãnh đạo phòng tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ủy ban kiểm tra cấp dưới về nghiệp vụ, kiện toàn ủy ban kiểm tra, bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Anh Vấn chia sẻ: "Công việc trực tiếp và thường xuyên của tôi là tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy… tôi luôn nỗ lực, cố gắng hết mình rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, tu dưỡng đạo đức để phục vụ, cống hiến tốt hơn cho ngành Kiểm tra Đảng".

Từ đầu năm đến nay, anh Vấn đã tham gia làm thư ký Đoàn giám sát đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thành viên Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thư ký, thành viên 02 Tổ xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư; thành viên Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang thực hiện kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy.

Anh Dương Văn Vấn (bên phải ảnh) thăm nắm tình hình tại cơ sở.

Anh Dương Văn Vấn (bên phải ảnh) thăm nắm tình hình tại cơ sở.

Quá trình tham gia, với trách nhiệm là thành viên, thư ký đoàn kiểm tra, giám sát, anh Vấn đã chủ động tham mưu cho Trưởng đoàn kiểm tra thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan, công tác thẩm tra, xác minh và xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra đảm bảo khách quan, công tâm, đánh giá đúng những mặt làm được, những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra trước khi trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, quyết định...

Đồng chí Ma Văn Minh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ I, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá: Đồng chí Vấn luôn chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp cho phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cơ quan giao. Khi tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát đồng chí đều chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua…

Gần 10 năm gắn bó với ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Vấn đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các năm 2019, 2023; Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2022; Giấy khen của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2018; Giấy khen của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ năm 2018 đến nay./.

Xem thêm