Nghiêm túc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 12/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa có Văn bản số 1567-CV/BTGTU về việc tiếp tục triển khai thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đảng viên xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn) đọc Báo Bắc Kạn.

Đảng viên xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn) đọc Báo Bắc Kạn.

Năm 2023, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; số lượng các chi, đảng bộ cơ sở đặt mua báo, tạp chí của Đảng cao hơn so với năm 2022; một bộ phận cán bộ, đảng viên đã tích cực đọc thông tin trên báo, tạp chí của Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn có tổ chức cơ sở đảng chưa mua đủ 03 loại báo, tạp chí của Đảng theo Kế hoạch số 199-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc khai thác, sử dụng thông tin từ báo, tạp chí của Đảng còn hạn chế; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan tâm đến việc đọc báo, tạp chí giấy của Đảng.

Từ thực tế trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 199-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng, là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, lao động sản xuất và đời sống; động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tiếp tục triển khai mô hình “Học và làm theo báo tạp chí của Đảng” tại các chi bộ (phân công đồng chí chi ủy viên, hoặc phó bí thư chi bộ đọc, nghiên cứu, tổng hợp các mô hình, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh định kỳ triển khai tại sinh hoạt chi bộ và chào cờ hằng tháng). Báo Bắc Kạn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí để thu hút, hấp dẫn bạn đọc./.

Xem thêm