Nghiệm thu lần 2 bản thảo cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020”

Chiều 10/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiệm thu lần 2 bản thảo cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020”. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Các đại biểu cho ý iến vào bản thảo cuốn sách.
Các đại biểu cho ý kiến đối với bản thảo cuốn sách.

Việc biên soạn cuốn sách được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao từ năm 2017, thực hiện đến tháng 10/2020. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn phát sinh, nên bản thảo không thể hoàn thành theo tiến độ đề ra và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí lùi thời gian thực hiện. Đến nay, Bản thảo cuốn sách đã qua 11 lần chỉnh sửa. Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn sách đã xem xét, nhận thấy chất lượng bản thảo cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đề ra và trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiệm thu bản thảo lần 2 cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020”.

Theo nội dung bản thảo, cuốn sách gồm 11 chương, tái hiện một cách khách quan, khoa học, sinh động, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Bắc Kạn trên các mặt: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư - dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng; các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trong suốt chặng đường phát triển 120 năm; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, các cấp chính quyền và sự đoàn kết của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí về nội dung, bố cục của bản thảo. Tuy nhiên còn một số nội dung, chi tiết cần phải xem xét, chỉnh sửa như: Lời mở đầu chưa tương xứng với nội dung cuốn sách. Sử dụng và bố trí một số ảnh minh hoạ chưa phù hợp. Điều chỉnh, bổ sung số liệu, mốc thời gian cho thống nhất; số liệu, hình ảnh phải thể hiện được quá trình phát triển, khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp; rà soát, chỉnh sửa bản thảo và gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 21/11 để xem xét./.

Nông Vui

Xem thêm