Nghiệm thu lần 2 bản thảo cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020”

BBK- Sáng 13/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiệm thu lần 2 bản thảo cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020”. Các đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo công tác tiếp thu, chỉnh sửa bản thảo.
Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo công tác tiếp thu, chỉnh sửa bản thảo.

Bản thảo cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020” gồm 11 chương, tái hiện một cách khách quan, khoa học, sinh động, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Bắc Kạn trong suốt chặng đường phát triển 120 năm; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, các cấp chính quyền và sự đoàn kết của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam…

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh góp ý vào dự thảo.
Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh góp ý vào dự thảo.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn sách, thực hiện Thông báo số 722-TB/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị nghiệm thu bản thảo cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Hội nghị nghiệm thu ngày 10/11/2022 và ban hành văn bản gửi Viện Sử học, đề nghị nghiêm túc chỉnh sửa bản thảo theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, ban hành công văn đề nghị một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh cung cấp tài liệu để phục vụ công tác bổ sung, chỉnh sửa bản thảo cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020” và tham mưu cho Thường trực chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh cử cán bộ giúp Ban Tuyên giáo cùng rà soát chỉnh sửa bản thảo.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo.
Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo.

Sau khi Viện Sử học tiếp thu, chỉnh sửa và gửi lại bản thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giao Ban Biên tập cuốn sách phân công các thành viên trong Ban và các thành viên được trưng tập phối hợp rà soát bản thảo, biên tập lại toàn bộ nội dung theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Tại Hội nghị, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến đối với bản thảo cuốn sách như: Đề nghị Ban Biên soạn kiểm tra lại tính xác thực của một số thông tin, mốc thời gian lịch sử; chỉnh sửa lỗi chính tả, một số từ ngữ cho phù hợp; sắp xếp lại một số nội dung chưa logic.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí nghiệm thu bản thảo cuốn sách trên cơ sở Ban Biên soạn cuốn sách tiếp thu, chỉnh sửa bản thảo theo những ý kiến góp ý tại Hội nghị. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Biên soạn cuốn sách tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị; trên cơ sở đó rà soát lại từng nội dung bản thảo cuốn sách và hoàn thiện, gửi lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/12 để xem xét, cho ý kiến./.

Nông Vui

Xem thêm