Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển nông, lâm nghiêp

Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển nông, lâm nghiêp ảnh 1
 

Xem thêm