Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ

BBK - Tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đối với các tờ trình và thảo luận ở tổ.
Nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ ảnh 1
Nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ ảnh 2

Sau khi nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại 04 tổ.

Nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ ảnh 3

Các đại biểu Tổ 2 thảo luận.

Chiều nay (26/4), các đại biểu tiếp tục làm việc theo chương trình./.

Xem thêm