Thi tốt nghiệp THPT năm 2014:

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc

Kết thúc ngày 02/6, các thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Ngữ văn và hai môn tự chọn là Vật lý, Lịch sử. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc ngày 02/6, các thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Ngữ văn và hai môn tự chọn là Vật lý, Lịch sử. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh tại Hội đồng coi thi THPT Bắc Kạn tự tin trong ngày thi đầu tiên.
Các thí sinh tại Hội đồng coi thi THPT Bắc Kạn tự tin trong ngày thi đầu tiên.

Trong buổi sáng 02/6, các thí sinh thi môn Ngữ văn, đây là môn thi bắt buộc, toàn tỉnh có 3.183 thí sinh đăng ký tham gia dự thi, tuy nhiên có 10 thí sinh của cả hai khối THPT và GDTX bỏ thi. Buổi chiều, đối với môn Vật lý có 402 thí sinh dự thi, không có thí sinh nào bỏ thi; đối với môn Lịch sử, có 1.532 thí sinh tham gia, có 08 trường hợp bỏ thi không có lý do.

Kết thúc ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không có dấu hiệu vi phạm của cán bộ coi thi và thí sinh.

Ngày 03/6, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Toán là môn thi bắt buộc với thời gian làm bài 120 phút và hai môn tự chọn là Hóa học (60 phút) và Địa lý (90 phút)./.

Bích Ngọc

Xem thêm