Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Hôm nay (08/12), Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường và thông qua các nghị quyết.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ đối với các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại Kỳ họp. Trong đó tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các ngành và địa phương đối với những chỉ tiêu đạt thấp được nêu trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND năm 2023.

Kỳ họp thảo luận và dự kiến thông qua 25 dự thảo nghị quyết:

 • Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bắc Kạn
 • Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
 • Nghị quyết quyết định tạm giao biên chế công chức; phê duyệt tạm thời tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
 • Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2024
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Nghị quyết quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị
 • Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử Đồn Phủ Thông
 • Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang
 • Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 9)
 • Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 1)
 • Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024
 • Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương
 • Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 6)
 • Nghị quyết về điều chỉnh tên danh mục dự án được giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND tỉnh
 • Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Nghị quyết thông qua quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung tên, loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022
 • Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua
 • Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm 2020 đến nay.

Theo tiến trình, sáng 09/12, Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn và bế mạc. Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về Kỳ họp đến bạn đọc./.

Xem thêm