Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dương Quang

Chiều 11/11, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn cùng đoàn công tác đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn).

Đồng chí Cù Ngọc Cường- Bí thư Thành ủy đã đại diện tặng quả của tỉnh, thành phố và cá nhân cho người dân thôn Bản Bung
Đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà cho thôn Bản Bung.

Thôn Bản Bung hiện có 85 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, những năm qua, Nhân dân của thôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, trong đó thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dân trong thôn luôn chủ động vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm; toàn thôn còn 05 hộ nghèo và 05 hộ cận nghèo. Kết quả bình xét năm 2022, thôn có 80/85 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn không có trường hợp vi phạm pháp luật...

Chung vui với người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn ghi nhận, biểu dương những kết quả Nhân dân thôn Bản Bung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Bản Bung tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.../.

Duy Khánh

Xem thêm