Ngày 03/12, các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trời rét đậm, rét hại

Ngày 02/12, chịu hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định nên ở các khu vực trên địa bàn tỉnh trời rét đậm, rét hại.

Đêm 02/12 và ngày 03/12, các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi từ 7-9 độ C. Ngày 04/12, nền nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tăng nhẹ.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất (độ C)

Nhiệt độ trung bình (độ C)

Đêm 02 và ngày 03/12/2022

Khu vực thành phố Bắc Kạn

10-12

12-14

Khu vực đồi núi thấp

(H.Ba Bể, H.Bạch Thông, H.Chợ Đồn)

10-12

12-14

Khu vực đồi núi cao:

( H.Ngân Sơn, H.Pác Nặm H.Na Rì)

7-9

9-11

Đêm 03 và ngày 04/12/2022

Khu vực thành phố Bắc Kạn

13-15

15-17

Khu vực đồi núi thấp

(H.Ba Bể, H.Bạch Thông, H.Chợ Đồn)

13-15

15-17

Khu vực đồi núi cao:

( H.Ngân Sơn, H.Pác Nặm H.Na Rì)

11-13

13-15

Cảnh báo: Trời rét đậm, rét hại có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm