Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ quý IV

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/10, tại huyện Ngân Sơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý III năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các công việc theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, nổi bật là: Tham mưu cho cấp ủy triển khai, ban hành văn bản thực hiện tốt các quy định mới của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 18 tháng 7 năm 2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh. Tham mưu thực hiện rà soát để giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương theo quy trình 04 bước. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo theo quy định. Tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động 13 đồng chí lãnh đạo, quản lý.

Xét chọn và cử 28 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy định. Tham mưu chuẩn bị tốt kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh theo chỉ tiêu năm 2023.

Phối hợp thực hiện thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị và tham mưu kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 26 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, phục vụ công tác cán bộ.

Tham mưu ban hành quyết định tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9/2023 cho 252 đảng viên. Trong quý III, tỉnh kết nạp được 252 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 37.058 đồng chí; công nhận đảng viên chính thức cho 199 đảng viên dự bị; thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đối với 391 lượt đảng viên; xóa tên 11 đảng viên, khai trừ 03 đảng viên ra khỏi đảng...

Bên cạnh đó, ngành Tổ chức vẫn còn những khó khăn hạn chế như: Một số tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; còn cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Công tác phát triển đảng viên ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung chương trình công tác năm 2023 của ngành, các nhiệm vụ do Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”… và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đề xuất những giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị chủ động triển khai thực hiện nghiêm và đúng tiến độ công tác lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn. Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm thực hiện đúng quy định công tác bổ nhiệm cán bộ, công tác kết nạp đảng viên, chú trọng đến lực lượng sinh viên…/.

Xem thêm