Ngành Thuế vượt khó đồng hành cùng doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Theo Cục Thuế Bắc Kạn, tiến độ thu ngân sách năm 2023 gặp nhiều khó khăn, do đó ngành đã tăng cường các giải pháp chống thất thu, đồng thời nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của các đơn vị, doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc thi hành các chính sách thuế.

Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Dự án Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Vân Tùng do Ban QLDA xây dựng huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Vân Tùng do Ban QLDA xây dựng huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó tỉnh đã gia hạn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện hỗ trợ cho 63 doanh nghiệp được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước đối với các đơn vị phải thuê đất, mặt nước của nhà nước với tổng số tiền hỗ trợ là 3,3 tỷ đồng. Gia hạn nộp thuế cho 69 doanh nghiệp và 6 cơ sở với tổng số tiền là 6,3 tỷ đồng. Không chỉ gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, để các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, sớm vượt qua khó khăn, thời gian qua tỉnh đã tập trung triển khai chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có 85 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 1.600 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp của tỉnh hiện là 1.067 đơn vị. Tỉnh có 56 HTX thành lập mới, vượt 60% so với kế hoạch năm 2023, nâng tổng số HTX lên 389 đơn vị với tổng vốn điều lệ 567 tỷ đồng. Dự ước đến hết năm 2023 toàn tỉnh có 110 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút được 15 dự án đầu tư ngoài ngân sách...

Ông Phùng Minh Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Huy Hiếu cho biết: Trong bối cảnh giá vật tư, vật liệu xây dựng, cước phí vận chuyển của ngành xây dựng còn cao và các đơn vị, doanh nghiệp còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc bố trí vốn để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, việc ngành thuế thực hiện các chính sách giãn thuế và hỗ trợ người nộp thuế theo quy định là hết sức cần thiết, giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định.

Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, việc đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó công tác cải cách, hiện đại hóa trong kê khai hóa đơn điện tử đối với toàn bộ doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đến 03/10/2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 563 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán trung ương, bằng 56,5% dự toán tỉnh giao. Trong đó, tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý thu đạt 535,7 tỷ đồng, đạt 67% dự toán trung ương, bằng 55,1% dự toán HĐND tỉnh.

Hiện nay ngành thuế đã thực hiện đăng tải công khai các thông báo như: Thông báo về doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; thông báo công khai danh sách người nộp thuế đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế; thông báo về việc người nộp thuế không được khôi phục mã số thuế, thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn, thông báo về việc người nộp thuế không được khôi phục mã số thuế; quyết định khoanh nợ tiền thuế, ...

Trong bối cảnh nền kinh tế đang có sự tăng trưởng, ngành thuế Bắc Kạn chủ động tham mưu UBND tỉnh đồng bộ các nhóm giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đồng thời chỉ đạo các ngành các địa phương phối hợp thực hiện tốt các nguồn thu từ khoáng sản, đất đai, xây dựng cơ bản, thương mại điện tử, chế biến gỗ với mục tiêu kép đảm bảo tăng trưởng kinh tế và hoàn thành thu ngân sách địa phương năm 2023./.

Xem thêm