Ngành thông tin và truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 26/12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Ngành thông tin và truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 ảnh 1

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022, Sở TT&TT đã cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở. Hoạt động báo chí, truyền thông phản ánh trung thực, kịp thời nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, tạo đồng thuận xã hội. Thông tin đối ngoại tuyên truyền quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là quảng bá về du lịch và các sản phẩm OCOP...

Mạng lưới viễn thông kết nối thông suốt 3 cấp, đảm bảo phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng nhu cầu ứng dụng của người dân, doanh nghiệp. Chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật: 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình; 96% văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh; hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng tại cấp tỉnh đạt 97%, cấp huyện 96%, cấp xã 90%.

108/108 xã và 1.197/1.292 thôn, bản thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Triển khai các ứng dụng của thẻ CCCD gắn chip điện tử trong xác định danh tính phục vụ người dân, doanh nghiệp; thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế, giáo dục.

Ngành thông tin và truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 ảnh 2

Dịp này, lãnh đạo Sở TT&TT tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 06 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2023, Sở tập trung thực hiện tốt các hoạt động họp báo cung cấp thông tin; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bắc Kạn... Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; đánh giá hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng. Triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng số; chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2023-2025. Tham mưu triển khai danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên chuyển đổi số của tỉnh. Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số… Thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh.

Ngành thông tin và truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 ảnh 3

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển ngành Thông tin và truyền thông năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị: Sở TT&TT tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng năm và định kỳ cung cấp thông tin. Tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số. Trong đó đề xuất, định hướng những việc làm cụ thể cho các ngành, địa phương; nâng cao tỉ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, các Tổ công nghệ số cộng đồng; tập trung hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản tại cổng dịch vụ công, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt...

Cùng với tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, các nền tảng số; đề nghị Sở tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ được giao trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Đề nghị các doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ công đảm bảo hạ tầng, chất lượng dịch vụ viễn thông..../.

Anh Thúy

Xem thêm