Tài chính – Ngân hàng:

Ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Cùng với các ngành, các cấp, ngành ngân hàng đang tập trung triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Bắc Kạn.
Khách hàng giao dịch tại Agribank Bắc Kạn.

Thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh Covid-19 có tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Vì thế, NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai tới hệ thống ngân hàng trên địa bàn các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh theo chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành ngân hàng và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cụ thể, để tạo điều kiện cho các khách hàng đang vay vốn, Agribank Bắc Kạn thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét điều chỉnh giảm lãi suất theo thẩm quyền của giám đốc chi nhánh đối với 06 khách hàng; thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho 24.959 khách hàng với dư nợ điều chỉnh lũy kế 3.634 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, việc điều chỉnh giảm lãi suất và giải ngân ưu đãi lãi suất đã giúp cho khách hàng ổn định và duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hay với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, lũy kế đến 31/3/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các phòng giao dịch đã thực hiện giải ngân cho vay 461 triệu đồng, cho 06 người sử dụng lao động vay vốn hỗ trợ trả lương cho 144 lượt người lao động.

Trong tình hình mới, thực hiện Quyết định số 422/QĐ-NHNN ngày 18/3/2022 của NHNN Việt Nam về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng, NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Cụ thể, NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại triển khai ngay chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 02 năm 2022 - 2023 đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi có nghị định của Chính phủ, thông tư của NHNN Việt Nam và hướng dẫn của ngân hàng cấp trên. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021/TT-NHNN và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN) đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Trong đó, tập trung phân loại các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và đánh giá khả năng trả nợ đầy đủ của khách hàng để đảm bảo việc hỗ trợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch.

Các chi nhánh ngân hàng thương mại phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN Việt Nam tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN về cắt giảm tối đa chi phí hoạt động, tăng cường trích lập rủi ro để phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đồng thời nâng cao khả năng chống đỡ trước ảnh hưởng tiêu cực, khó lường của dịch Covid-19. Triển khai các chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa phát sinh nợ xấu, đặc biệt đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng; cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ cấp tín dụng với mục đích đầu tư, kinh doanh bất động sản…

Đối với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, triển khai thực hiện ngay chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 khi có nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 02 năm 2022 - 2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được giải ngân trong giai đoạn 2022 - 2023 khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nhận ủy thác, tích cực huy động từ tổ tiết kiệm và vay vốn, tiết kiệm từ dân cư; giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách địa phương giao quản lý; kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho người dân tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức, góp phần hạn chế "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh./.

H.V

Xem thêm