Ngành Ngân hàng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (NHNN) đã tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện giải pháp tăng khả năng tiếp cận tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc trao đổi, phỏng vấn đồng chí Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn về nội dung này.
Đồng chí Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá thế nào về hoạt động của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay?

Đồng chí Đoàn Sỹ Quý: Ngành Ngân hàng đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng phục hồi sản xuất kinh doanh, kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, tham gia các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, đối thoại với thanh niên, nắm bắt thông tin và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh triển khai và chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện các cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, NHNNVN và của tỉnh. Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn thực hiện đến ngày 31/10/2023, đạt 13.350 tỷ đồng, tăng 10,6% (tăng 1.278 tỷ đồng). Trong đó, tiền gửi ước đạt 13.320 tỷ đồng, chiếm 99,8%.

Bên cạnh đó, NHNN đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo kế hoạch; cung ứng tiền mặt cho lưu thông, triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, trực tuyến, ứng dụng dữ liệu dân cư, phát triển ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an toàn, thông suốt hệ thống thanh toán.

Phóng viên: Đồng chí cho biết thời gian qua ngành Ngân hàng đã có chỉ đạo, điều hành như thế nào trong việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng?

Đồng chí Đoàn Sỹ Quý: Các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, cho khách hàng, giảm lãi suất cho vay, thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi, cho vay các lĩnh vực ưu tiên, cho vay hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn; thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều và các đối tượng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ- CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, các chi nhánh ngân hàng thương mại đã hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho khách hàng, với tổng doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 59,4 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất là 179 triệu đồng. Hiện nay, NHCSXH tỉnh cho vay Chương trình hỗ trợ lãi suất đối với 25.136 món vay, số tiền hỗ trợ 18,6 tỷ đồng. Triển khai các chương trình cho vay như: Cho vay đối với học sinh, sinh viên mua máy tính; cho vay hỗ trợ, duy trì, mở rộng việc làm; cho vay để xây mới, cải tạo nhà ở theo chính sách nhà ở xã hội; cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ...

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ, giải pháp của ngành 2 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Đoàn Sỹ Quý: Thực hiện Chương trình hành động của NHNN năm 2023 đề ra, Chi nhánh NHNN tỉnh đề ra giải pháp tăng trưởng tín dụng và để các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong những tháng cuối năm đó là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về “Các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng”. Ban hành văn bản chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng cho doanh nghiệp, HTX, người dân theo đúng quy định của pháp luật; kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống; thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất; đơn giản hóa, minh bạch quy trình, thủ tục, hồ sơ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay...

Chủ động, linh hoạt trong áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay, định giá tài sản bảo đảm; hạn mức tín dụng để tạo điều kiện cho khách hàng. Tham gia các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng, duy trì đường dây nóng để nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm truyền thông chính sách, sản phẩm dịch vụ ngân hàng để khách hàng nắm bắt cũng như tiếp cận và sử dụng hiệu quả.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Xem thêm