Ngành Giáo dục và Đào tạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2023 - 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 28/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2023 - 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, Sở GD&ĐT Bắc Kạn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đối với mỗi cấp học và đối với các lĩnh vực công tác; chỉ đạo chuẩn bị sách giáo khoa và cơ sở vật chất, thiết bị trường học; hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2023 - 2024; rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để tổ chức triển khai thực hiện năm học mới, nhất là bố trí giáo viên để thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động trẻ em, học sinh vào học các cấp học mầm non và phổ thông. Cụ thể: Huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đạt 38,15%, trẻ mẫu giáo đạt 100%; huy động học sinh vào lớp 1 và vào lớp 6 đạt 100%; huy động học sinh vào lớp 10 đạt 65,59%; tuyển mới vào lớp 10 GDTX được 754 học viên.

Đối với việc tổ chức dạy học, các nhà trường đã và đang triển khai chương trình học kỳ I theo kế hoạch. Các lớp thực hiện theo Chương trình GDPT 2018 được tổ chức dạy học theo đúng lộ trình, duy trì tốt nền nếp dạy và học. Đối với công tác biên soạn tài liệu giáo dục địa phương các lớp 4, 8 và 11, tài liệu lớp 4 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, tài liệu lớp 8 và lớp 11 đã trình Bộ GD&ĐT để phê duyệt.

Đại diện Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện 04 gói thầu mua sắm thiết bị dạy học cho các đơn vị trực thuộc (tổng kinh phí được giao là hơn 22,3 tỷ đồng). Hiện nay, đã thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm 03 gói thầu và chuẩn bị bàn giao thiết bị cho các trường học; 01 gói thầu đã thực hiện xong thẩm định giá và đang tiến hành các thủ tục thực hiện đấu thầu, hoàn thành trong năm 2023...

Đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, như: Một số trường học thiếu giáo viên, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảng dạy; cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhiều trường học, đơn vị thiếu, xuống cấp; quá trình thực hiện công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị gặp nhiều khó khăn, kéo dài... Ngoài ra, nguồn kinh phí bố trí cho các trường nằm trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia phân bổ chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị cũng thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết học kỳ I năm học 2023 - 2024.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tập trung bám sát nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT gắn với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ; các phòng GD&ĐT phối hợp để tham mưu đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị, trường học... Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ./.

Xem thêm