Ngành Điện triển khai nhiệm vụ năm 2022

Mới đây, Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Điện lực địa phương để tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài, năm 2021 là một năm nhiều thách thức đối với PC Bắc Kạn. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực và quyết tâm vượt khó, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, quản lý vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Công ty. ảnh 1
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Công ty.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm năm 2021 của PC Bắc Kạn đạt 249,486 triệu kWh, tăng 11,98% so với năm 2020 (trong đó đặc biệt sản lượng điện thương phẩm thành phần công nghiệp xây dựng tăng 22,56%; nông - lâm ngư nghiệp tăng 26,09%). Giá bán điện bình quân năm 2021 đạt 1.905,49 đồng/kWh, tăng 58,41 đồng/kWh so với cùng kỳ năm 2020 (1.847,09 đồng/kWh). Công tác thu nộp tiền điện được thực hiện tốt, tỷ lệ thu các tháng luôn đạt 100%, dư nợ tiền điện đến thời điểm 31/12/2021 = 0 đồng và không có khách hàng nợ khó đòi tiền điện.

Công tác quản lý kỹ thuật được Công ty chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt. Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2021 thực hiện 5,83%, giảm 0,07% so với với kế hoạch Tổng Công ty giao (5,90%), tăng 0,09% so với năm 2020 (5,74%); suất sự cố trên cả lưới điện 110kV và lưới điện trung – hạ áp giảm đáng kể so với kế hoạch Tổng Công ty giao và so với năm 2020.

Công tác chuyển đổi số được coi là nhiệm vụ trọng tâm, Công ty đã đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nội dung chuyển đổi số theo đúng kế hoạch tiến độ của Tổng Công ty. Đơn vị đã thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức khối gián tiếp Công ty theo Quyết định số 220/QĐ-EVN, hoàn thành và hoạt động ổn định việc sắp xếp mô hình tổ chức các Điện lực theo Quyết định số 268/QĐ-EVNNPC, hoàn thành các TBA không người trực, tổ thao tác lưu động đúng theo kế hoạch của Tổng Công ty. Hiện nay Công ty Điện lực Bắc Kạn không có lao động dôi dư, 100% CBCNV có việc làm ổn định.

Bước vào năm công tác mới, PC Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2021 "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" và thực hiện chủ đề năm 2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả", phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch EVNNPC giao.

Dịp này, PC Bắc Kạn đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, PC Bắc Kạn đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao giải Khuyến khích về hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2021. Công ty đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, tập thể Công ty và 05 cá nhân được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen./.

QP - PH

Xem thêm