Ngân Sơn trồng rừng vượt chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2022, huyện Ngân Sơn có kế hoạch trồng 500ha rừng, đến hết tháng 7, toàn huyện đã trồng được gần 520ha rừng, đạt hơn 103% kế hoạch.

Sau khai thác, người dân thôn Đèo Gió, xã Vân Tùng đã chủ động trồng lại rừng
Người dân thôn Đèo Gió, xã Vân Tùng chủ động trồng lại rừng sau khai thác.

Trong đó, trồng cây phân tán được hơn 140ha, trồng lại rừng sau khai thác đạt trên 318ha và trồng theo các chương trình dự án khác được hơn 59ha; các loại cây chủ yếu là thông, mỡ, keo, xoan... Để có kết quả này, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo trồng rừng sản xuất theo hướng khai thác đến đâu trồng mới đến đó, kết hợp trồng với khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng. Chỉ đạo cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tập trung rà soát, hoàn thành sớm việc thiết kế diện tích trồng rừng. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ dân lựa chọn giống cây tốt, trồng rừng theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Để đáp ứng nhu cầu về cây giống, ngành nông nghiệp huyện chủ động rà soát, thống kê các vườn ươm trên địa bàn, hướng dẫn chủ vườn gieo ươm cây đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cung ứng cho người dân trồng rừng./.

Đặng Hý Hoan

(Lớp Báo chí K17)

Xem thêm