Ngân Sơn trồng được 451ha rừng

Trong 6 tháng đầu năm huyện Ngân Sơn đã triển khai trồng gần 451ha rừng, đạt trên 90% kế hoạch giao.

Người dân thôn Đèo Gió trồng cây thông trên diện tích rừng đã khai thác năm 2021
Người dân thôn Đèo Gió (xã Vân Tùng) trồng thông trên diện tích rừng đã khai thác năm 2021.

Ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân chủ động trồng rừng. Tính đến hết tháng 6/2022 toàn huyện trồng được 451ha rừng. Trong đó, trồng phân tán 119,1ha; trồng lại sau khai thác 290,5ha; trồng theo các chương trình dự án khác 41,4ha, đạt trên 90% kế hoạch giao.

Hiện nay, các xã, thị trấn tiếp tục vận động người dân trồng rừng trên những diện tích đã xử lý thực bì để hoàn thành tiến độ theo kế hoạch./.

Đình Văn 

Xem thêm