Ngân Sơn triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Vừa  qua, UBND huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và phát động đợt cao điểm về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Hội nghị có sự tham dự của 174 công an viên trên địa bàn toàn huyện.

Vừa  qua, UBND huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và phát động đợt cao điểm về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Hội nghị có sự tham dự của 174 công an viên trên địa bàn toàn huyện.

76476
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thông qua báo cáo phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các xã, thị trấn; giới thiệu tóm tắt các nội dung cơ bản của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thông qua Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kế hoạch số 71 của Công an huyện về việc tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Thất, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của Pháp lệnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; các cơ quan nêu cao tinh thần, trách nhiệm; tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng./.

Văn Lạ

Xem thêm