Ngân Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 24/01, huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hội nghị thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022. ảnh 1
Hội nghị thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ngân Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp và  đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Cụ thể: Sản lượng lương thực cả năm ước đạt hơn 18.864 tấn vượt 105% kế hoạch, diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha/năm duy trì 850ha. Tổng đàn gia súc có gần 11.000 con, đàn lợn gần 10.000 con và đàn gia cầm trên 140.000 con. Toàn huyện trồng rừng được 554,180ha, vượt 158,3% kế hoạch. Thành lập mới 08 hợp tác xã, đạt 400% kế hoạch, nâng tổng số hợp tác xã lên 23...

Thu ngân sách nhà nước được hơn 22 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 78%. Tổ chức giao quân cho các đơn vị bảo đảm 100% chỉ tiêu, chất lượng. Đời sống văn hóa, tinh thần được quan tâm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng.

Đồng chí Phương Thị Thanh Phó- Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho đồng chí Nguyễn Trọng Lăng. ảnh 2
Đồng chí Phương Thị Thanh Phó- Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho đồng chí Nguyễn Trọng Lăng.

Năm 2022, huyện Ngân Sơn đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 23 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 18.746 tấn; tổng đàn gia súc (trâu, bò, ngựa) 14.015 con; trồng rừng 500ha; thành lập mới 02 hợp tác xã; 01 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3,5%; 01 xã về đích nông thôn mới; 02 trường học đạt chuẩn quốc gia; 70% trở lên cấp xã, thị trấn đạt chỉ số CCHC cấp xã, thị trấn đạt loại tốt; phấn đấu xây dựng xã Vân Tùng thành thị trấn…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của huyện Ngân Sơn trong tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng chí mong muốn trong năm 2022, huyện Ngân Sơn cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu đã đặt ra. Trong đó chú trọng duy trì diện tích cây trồng chủ lực vụ đông xuân, nhân rộng diện tích cây lê bản địa, Khẩu Nua Lếch; thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ; phát triển du lịch gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ…

Hà Nhung

Xem thêm