Ngân Sơn tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Ngày 02/12, huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Quanh cảnh hội nghị
Quanh cảnh hội nghị.

Năm 2022, huyện Ngân Sơn đã triển khai toàn diện các mặt công tác quốc phòng địa phương. Cùng với đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, quán triệt và thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Gắn quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tổ chức thành công các cuộc diễn tập dân sự, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cũng như hạn chế, khó khăn trong triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương của huyện năm 2022 nhằm rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn. Đề xuất nhiều biện pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.  

 Đình Văn

Xem thêm