Ngân Sơn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt

Sáng 16/8, huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn để bàn về công tác cán bộ; triển khai một số nội dung quan trọng trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông qua tờ trình về việc lấy ý kiến nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên tinh thần nghiên cứu kỹ lưỡng các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng cách bỏ phiếu kín.

Kết quả của Hội nghị này là cơ sở để Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện các bước kế tiếp theo quy trình kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ.

Hội nghị lần này cũng triển khai các nội dung Quy định 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 06/7/2022, Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm./.

Đình Văn

Xem thêm