Ngân Sơn tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2024 là năm thứ 4 huyện Ngân Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định đây là năm có ý nghĩa quan trọng, huyện tập trung cao độ để triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm đã đề ra.
Huyện Ngân Sơn chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Ngân Sơn chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023, huyện Ngân Sơn đã thực hiện đạt và vượt 26/34 chỉ tiêu Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó nổi bật như: Thu ngân sách đạt 101,08%; trồng rừng đạt 120%; diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha/năm, đạt 100%; cây thuốc lá đạt 104%; cây lúa nếp thơm Khẩu nua Lếch đạt 111,3%; thành lập mới hợp tác xã đạt 300% chỉ tiêu nghị quyết; xây dựng 03 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% nghị quyết; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100,2%; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa” đạt 100,2%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 109,7%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 102,6%; số lao động được giải quyết việc làm mới, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch...; các lĩnh vực văn hoá, thông tin, y tế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố đảm bảo hiệu quả và chất lượng hoạt động.

Đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác năm qua của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án còn chậm; vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, khai thác khoáng sản còn xảy ra; tỷ lệ hộ nghèo cao, chất lượng giảm nghèo chưa bền vững; tình hình an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp; công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có mặt còn hạn chế"...

Đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn.

Đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2023, năm 2024 huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXII) về nhiệm vụ năm 2024...

Tập trung lãnh đạo đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo hoàn thành công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2024. Chỉ đạo bám sát địa bàn cơ sở để nắm chắc tình hình, chủ động phương án xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, vấn đề phức tạp; bảo đảm giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; không để phát sinh điểm nóng, nổi cộm về an ninh trật tự. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới; 03 chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản; xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý tài nguyên, môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời nắm bắt và chỉ đạo giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và các ngành. Phân công rõ trách nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực.

Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; đề cao việc nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, trong chấp hành nội quy, quy chế làm việc để lan tỏa đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, vận dụng sáng tạo và đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có tính đột phá, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả giai đoạn 2020 - 2025./.

Xem thêm