Ngân Sơn tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19

Thời gian qua, UBND huyện Ngân Sơn chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đạt được những kết quả tích cực.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn thực hiện tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 cho người dân
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân.

Đến nay nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên số được tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99%, số được tiêm mũi 2 tỷ lệ 98,2%, số được tiêm liều bổ sung tỷ lệ 96%, số được tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) tỷ lệ 93,5%, số được tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) tỷ lệ 79,7%. Đối với trẻ em (12 đến 17 tuổi): Số đã tiêm mũi 1 tỷ lệ 99,4%; số đã tiêm mũi 2 tỷ lệ 94,6%; số được tiêm liều nhắc lại (mũi 3) tỷ lệ 92%. Trẻ em (5 đến dưới 11  tuổi): Số đã tiêm mũi 1 tỷ lệ 90,9%; số đã tiêm mũi 2 tỷ lệ 91,8%.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin và tập trung tiêm cho các nhóm đối tượng còn lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời triển khai thực hiện tốt dữ liệu tiêm chủng chung toàn huyện./.

Đình Văn