Ngân Sơn tăng cường các biện pháp thu ngân sách cuối năm

Đảng bộ, chính quyền huyện Ngân Sơn đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện vượt mức dự toán thu ngân sách được giao trong năm.

Đảng bộ, chính quyền huyện Ngân Sơn đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện vượt mức dự toán thu ngân sách được giao trong năm.

Ngay từ đầu năm 2018, Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện Ngân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn, đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Theo đó, huyện Ngân sơn đã xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn...

Trên cơ sở chỉ tiêu giao, các địa phương đã tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ tháng đầu của năm 2018 với nhiều giải pháp sát với thực tế. Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, hạn chế việc dây dưa, nợ đọng, công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ thường xuyên, đi đôi với cải cách thủ tục hành chính thuế. Công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế được chú trọng. Huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo Chi cục Thuế đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các hình thức như: Tư vấn, giải đáp qua điện thoại, trả lời bằng văn bản, tổ chức hội nghị tọa đàm, đối thoại với người nộp thuế… Quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh, góp phần tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Với các giải pháp chỉ đạo, triển khai quyết liệt và đồng bộ từ huyện đến cơ sở, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 7,7 tỷ đồng, đạt 60% dự toán tỉnh giao; bằng 183,3% so với cùng kỳ. Trong đó, có một số sắc thuế thu đạt khá là: Thuế thu tiền sử dụng đất đạt trên 1,3 tỷ đồng, đạt 133% dự toán; Thuế Công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đạt hơn 3,8 tỷ đồng, đạt 59% dự tóan, bằng 195% so cùng kỳ; thu thuế doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh thu trên 3,3 tỷ đồng… Kết quả này chính là cơ sở để huyện Ngân Sơn phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Đồng chí Nông Quang Huy- Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Ngân Sơn cho biết: Sau nhiều năm, huyện Ngân Sơn mới có kết quả thu ngân sách khá như vậy. Để đảm bảo thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu giao trong năm 2018, trong những tháng cuối năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của huyện là tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quản lý thu và tiến hành các biện pháp xử lý thu hồi nợ đọng, thu đúng, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách trên địa bàn; rà soát tất cả các nguồn thu kịp thời đưa vào quản lý thuế, đồng thời quản lý tốt các nguồn thu phát sinh; phân bổ kinh phí các chương trình nhiệm vụ được tỉnh bổ sung kịp thời; đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp huyện Ngân Sơn kiến nghị với tỉnh cần có biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn để doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương; sớm cho ý kiến đối với các công trình thuộc nguồn vốn giảm nghèo, nông thôn mới mà huyện xin điều chỉnh danh điểm, điều chỉnh vốn để địa phương triển khai kịp thời trong kế hoạch... Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nêu trên, huyện Ngân Sơn phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu thu ngân sách năm theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lý Dũng

Xem thêm