Ngân Sơn phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Ngân Sơn đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội, qua đó tạo thêm xung lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.
Sản xuất nông, lâm nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của huyện Ngân Sơn. ảnh 1

Sản xuất nông, lâm nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của huyện Ngân Sơn.

6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của nhân dân nên sản xuất vụ xuân cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cây lúa cấy được 174,6ha, đạt 101,51% kế hoạch, năng suất ước đạt 40 tạ/ha, sản lượng ước đạt 698,4 tấn. Cây ngô gieo trồng được 834,3ha, đạt 100,76% kế hoạch, năng suất ước đạt 40 tạ/ha, sản lượng ước đạt 3.337 tấn. Cây thuốc lá trồng được hơn 729,5ha, đạt 104,22% kế hoạch, năng suất ước đạt 2,5 tấn/ha, sản lượng ước đạt hơn 1.823 tấn. Hiện người dân đang làm đất và gieo mạ sản xuất vụ mùa theo kế hoạch. Tổng đàn gia súc 12.669 con/13.700 con, đạt 92,47% so với Nghị quyết.

Công tác trồng rừng được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã trồng được hơn 370,6ha rừng, đạt 82,37% so với Nghị quyết.

Huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai, duy trì trực sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Kết quả giải ngân lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo là hơn 77,4 tỷ đồng, đạt 40,12% kế hoạch.

Hoạt động của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện ổn định, đảm bảo cung ứng vốn vay cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện của Ngân hàng NN&PTNT là 472 tỷ đồng, tổng dư nợ 153 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay 134 tỷ đồng, tổng dư nợ 133 tỷ đồng.

Ngân Sơn lựa chọn trồng những cây có giá trị kinh tế cao như nho Hạ đen, lê, đào, dẻ ván. ảnh 2

Ngân Sơn lựa chọn trồng những cây có giá trị kinh tế cao như nho Hạ đen, lê, đào, dẻ ván.

Huyện Ngân Sơn đã ban hành kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2023. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 9,3 tỷ đồng, bằng 33,26% so với Nghị quyết. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm việc phân bổ chi tiết và điều hành chi dự toán ngân sách đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, đúng quy định. Các hoạt động tuyên truyền về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng được đẩy mạnh...

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động 6 tháng đầu năm của Ngân Sơn còn những hạn chế như: Diện tích một số cây trồng và tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, vật nuôi chưa đạt kế hoạch; tiến độ thực hiện các đề án và dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn còn chậm, giải ngân các nguồn vốn chưa đạt tiến độ, thu ngân sách đạt thấp...

Từ những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm huyện Ngân Sơn xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng thời vụ; xây dựng phương án phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ đông năm 2023 - 2024. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung Chương trình đúng tiến độ kế hoạch; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn và giải ngân các nguồn vốn. Tăng cường chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách Nhà nước; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả./.

Xem thêm